11 mei

X

Erotiek! Dat is de laatste categorie die aan het menu van de Skynet Blogs toegevoegd is. We wilden met die categorie alle blogs met een erotisch tintje in één duidelijk gedefinieerde categorie verzamelen om zo te vermijden dat die blogs verspreid over verschillende categorieën te vinden zijn. Naar aanleiding van de vele reacties die we van jullie ontvangen hebben, hebben we net deze categorie van naam veranderd en omgedoopt tot ‘X’. Zo zal ze zich discreter aan het einde van de lijst bevinden

15:59 Gepost door Het Skynet Blogs-Team | Permalink |  Facebook |